Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę? Poradnik o czasie i zasadach wypowiadania pracy

Zdajemy sobie sprawę, że w większości przypadków decyzja o zmianie pracy lub zakończeniu współpracy z pracownikiem nie jest łatwa. Kluczowym etapem tego procesu jest zrozumienie przepisów dotyczących okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W naszym poradniku postaramy się jak najprościej wyjaśnić zasady oraz określić CZAS wypowiadania umowy o pracę, tak aby każda decyzja, jaką podejmiesz, była świadoma, zgodna z prawem, a tym samym możliwie najmniej stresująca dla wszystkich stron.

Podstawowe informacje o okresach wypowiedzenia umów o pracę

Zanim przejdziemy do konkretów, warto zaznaczyć, że istnieje kilka podstawowych rodzajów umów o pracę, które różnią się w pewnym stopniu okresami wypowiedzenia. Najważniejsze z nich to: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Każda z nich podlega innym zasadom w kwestii okresów wypowiedzenia, które omówimy poniżej.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Jeśli mówimy o umowach o pracę na czas nieokreślony, jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę należy uwzględnić? W przypadku tego rodzaju umów istotne są staz pracy oraz co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia przedstawiają się następująco:

1. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy – czas wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
2. Jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
3. W przypadku pracy dłużej niż 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Dodatkowo warto wspomnieć, że jaki jest czas wypowiedzenia umowy o pracę może zostać inny, jeśli strony (pracownik i pracodawca) zawarły w umowie inne ustalenia dotyczące okresu wypowiedzenia, ale i tak nie może być krótszy niż ustawowy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony, jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje? Załóżmy, że kontrakt jest praktycznie identyczny, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Czas ten wynosi odpowiednio 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące, ze względu na staz pracy, czyli tak samo jak umowy na czas nieokreślony.

Jednakże, jeżeli o określona w umowie jest czas trwania umowy na czas określony jest do 6 miesięcy (włącznie), to czas wypowiedzenia wynosi jedynie 2 tygodnie niezależnie od tego jak długo pracowałeś w firmie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

To pytanie często pada: jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje dla umowy na okres próbny? Otóż, w takim przypadku mamy do czynienia z trzema głównymi okresami wypowiedzenia:

1. Jeżeli okres próbny trwa 2 tygodnie (co jest najkrótszym możliwym okresem) – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.
2. W przypadków gdy okres próbny wynosi więcej niż 2 tygodnie, lecz mniej niż 3 miesiące – czas wypowiedzenia wynosi 1 tydzień.
3. Jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (najdłużej możliwy) – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Podsumowanie okresów wypowiedzenia umów o pracę

Teraz, kiedy już wiemy jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę dla różnych rodzajów umów, warto mieć na uwadze te zasady przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu współpracy z pracownikiem lub zmianie pracy. Pamiętaj, że czas wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest od dnia złożenia wypowiedzenia, nie zapominaj więc o składaniu wypowiedzenia w praktyce, gdy będziesz chciał zakończyć współpracę.

Mam nadzieję, że nasz poradnik pomógł Ci zrozumieć jaki jest czas wypowiedzenia umowy o pracę oraz jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od rodzaju umowy oraz stażu pracy.

Kluczowe informacje o okresach wypowiedzenia różnych rodzajów umów o pracę

Omówiono trzy główne rodzaje umów o pracę, a mianowicie umowy na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że czas wypowiedzenia umów o pracę zależy od tego rodzaju umowy oraz stażu pracy.

Dla umów o pracę na czas nieokreślony, okresy wypowiedzenia wynoszą 2 tygodnie (przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy), 1 miesiąc (dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata) oraz 3 miesiące (przy zatrudnieniu dłużej niż 3 lata).

W przypadku umów na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi również 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące, zależnie od stażu pracy. Jednocześnie, jeśli czas trwania umowy na określony termin wynosi do 6 miesięcy, okres wypowiedzenia będzie wynosić jedynie 2 tygodnie, bez względu na staż pracy.

Jeśli chodzi o umowy na okres próbny, okresy wypowiedzenia zależą od długości tego okresu próbnego: 3 dni robocze (przy okresie próbnym trwającym 2 tygodnie), 1 tydzień (dłużej niż 2 tygodnie, ale krócej niż 3 miesiące) oraz 2 tygodnie (w przypadku 3-miesięcznego okresu próbnego).

Warto pamiętać o tych zasadach podczas szukania nowej pracy czy wręczania wypowiedzenia pracowniczemu, gdyż czas wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest od dnia złożenia wypowiedzenia.

Total
0
Shares
Prev
“Poradnik o numerze IBAN: Co to jest, jak działa i jak wpływa na transakcje międzynarodowe?”

“Poradnik o numerze IBAN: Co to jest, jak działa i jak wpływa na transakcje międzynarodowe?”

Numer IBAN to nieodłączny element każdej transakcji międzynarodowej, a

Next
Proces uzyskiwania recepty na medyczną marihuanę: Kompletny przewodnik krok po kroku

Proces uzyskiwania recepty na medyczną marihuanę: Kompletny przewodnik krok po kroku

Medyczna marihuana zdobyła szereg zwolenników na przestrzeni ostatnich lat ze

Inne, polecane artykuły w serwisie